Academic

Our pupils develop a wide range of knowledge, skills and understanding during their five years at Cwmtawe. In addition to learning new subject content, we also focus on developing skills which will benefit them in further and higher education, as well as in the world of work.

Key Stages

Year 7, Year 8 and Year 9 are known as key stage 3. These years set the foundation in preparation for GCSE studies. Pupils acquire a broad range of knowledge and develop key skills across many subjects.

During Year 9, they will choose their ‘option’ subjects. These are the subject areas they will specialise in to GCSE level in Year 10 and Year 11. These GCSE years are known as key stage 4.

XL reviews

Pupil progress is monitored regularly and reported termly via your child’s planner. On the relevant XL page, you will see a breakdown of how your son/daughter is performing in each of their subjects.

Annual Report

In addition to the XL reviews, you will receive an interim summary report and a full annual progress report each year. This outlines your son/daughter’s performance in each subject area.

Parents’ Evenings

All parents are encouraged to attend their son/daughter’s Annual Parents’ Evening. This gives you an opportunity to discuss progress with each of your child’s subject teachers. It is an ideal opportunity to see what your child is learning and discuss ways you can help at home. The dates for all Parents’ Evenings are contained within the pupil planner and on our key dates page.

academaidd

Mae disgyblion yn astudio ystod eang o bynciau yn CA3 sy'n cynnwys Saesneg, Mathemateg, Gwyddoniaeth, Cymraeg, Addysg Gorfforol, Technoleg Gwybodaeth, ABCh, Addysg Grefyddol, Celf, Drama, Ffrangeg, Daearyddiaeth, Almaeneg, Hanes, Cerddoriaeth a Thechnoleg.

Yn ystod mis Chwefror bob blwyddyn, mae ein disgyblion Blwyddyn 9 yn derbyn cefnogaeth ac arweiniad wrth ddewis eu hopsiynau yng Nghyfnod Allweddol 4 sy'n maent yn eu hastudio i lefel TGAU (neu gyfwerth). Mae'r ysgol yn eithaf unigryw yn ein bod yn caniatáu disgyblion i ddechrau eu hastudiaethau TGAU ar ddiwedd Blwyddyn 9 sy'n rhoi hwb i'w cyrhaeddiad yng Nghyfnod Allweddol 4.

To The Top
I'r Top