Extra-Curricular

Pupils at Cwmtawe are able to select from a wide range of extra curricular activities which cater for every interest. Music, Sport, Drama, Business Studies, Modern Foreign Languages, Welsh, History and Geography are just some of the subject areas that arrange exciting and engaging study visits to supplement and enhance academic study.

In addition to study visits, many of our staff volunteer their time for pupils to continue their studies through lunchtime and after school activities.

Allgyrsiol

Mae disgyblion yn Cwmtawe yn gallu dewis o ystod eang o weithgareddau allgyrsiol sy'n darparu ar gyfer pob diddordeb. Cerddoriaeth, Chwaraeon, Drama, Astudiaethau Busnes, Ieithoedd Tramor Modern, Cymraeg, Hanes a Daearyddiaeth yn rhai o'r meysydd pwnc sy'n trefnu ymweliadau astudio cyffrous a deniadol i ychwanegu at a gwella astudiaeth academaidd.

Yn ogystal ag ymweliadau astudio, mae llawer o'n staff yn gwirfoddoli eu hamser i ddisgyblion barhau â'u hastudiaethau trwy amser cinio a gweithgareddau ar ôl ysgol.

To The Top
I'r Top