Key Stage 4 Curriculum

As pupils move from Year 9 into Year 10, they take a narrower range of subjects and specialise in their strength areas.

There are a number of subjects which are compulsory at key stage 4.


Pupils are able to select three other subjects from a wide range of academic, vocational and applied courses. These are detailed on the Year 9 options page.

In some subject areas, pupils are ‘fast-tracked’ through two subject areas within one option line. For example, Art & Design and Graphics or Resistant Materials and Graphic Products.

 

Cyfnod Allweddol 4 y Cwricwlwm

Mae'r pynciau sy'n cael eu cynnig yn cynnwys y craidd, sef Saesneg, Mathemateg, Gwyddoniaeth, Cymraeg, Gemau PE /, ABCh ac addysg grefyddol sydd i gyd yn orfodol. Ategir y rhain gan ystod eang o gyrsiau TGAU o Astudiaethau Busnes i Defnyddiau Gwrthiannol. Yn ogystal, rydym yn cynnig nifer o gyrsiau galwedigaethol a chymhwysol megis Hamdden a Thwristiaeth Cymhwysol, BTEC Busnes, BTEC Chwaraeon a Pheirianneg BTEC ac Adeiladu.

myfyrwyr mwy galluog yn 'lwybr carlam' mewn rhai pynciau a chyflawni dau neu fwy TGAU o linell opsiwn sengl.

To The Top
I'r Top