Community

The school prides itself on very strong links with the local community. We have a range of strong partnerships with other schools, education providers, local businesses and third sector organisations. Our pupils thrive on working at the heart of the community and we welcome further links which benefit our young people.

Cymuned

llywodraethwyr

Mae'r Corff Llywodraethol yn cynnwys ugain o aelodau gydag ystod amrywiol o brofiad. Gall eu rôl yn cael ei ddisgrifio fel 'cyfaill beirniadol' i'r ysgol, gan gefnogi ei swyddogaethau a sicrhau bod gweithrediadau o ddydd i ddydd yn cael eu cynnal yn briodol ac yn unol â chanllawiau statudol.

Mae ein Prif Fachgen a Phrif Ferch yn lywodraethwyr cyswllt, yn cynrychioli safbwyntiau disgyblion a sicrhau 'llais y disgybl' yn cael ei glywed ar y lefel uchaf. Mae rhestr lawn o lywodraethwyr presennol yn cael ei ddarparu yn Adroddiad Blynyddol y Llywodraethwyr i rieni (ar gael o'r adran lawrlwytho).

Undeb credyd

Mae'r ysgol yn gweithredu undeb credyd gweithredol, hybu arferion ariannol da a disgyblion annog i gynilo ar gyfer y dyfodol. Mae hyn yn ategu'r addysg ariannol a ddarperir trwy gydol y rhaglen fugeiliol ac yn cynyddu ymwybyddiaeth y disgyblion o waith undebau credyd.

To The Top
I'r Top