Work Related Education

During the last week of Year 10, we hold our Work Related Education Week. Pupils have the option of arranging their own work experience with an employer of their choice, or take part in a wide range of activities throughout the week in school.

Information is provided to pupils in the Spring term through school assemblies. 

The activities include:

Work Related Education

Yn ystod wythnos olaf Blwyddyn 10 cynhaliwn Wythnos Addysg Gwaith. Mae gan ddisgyblion gyfle i drefnu eu profiad gwaith eu hunain gyda chyflogwr byddant hwy’n ei ddewis. Ar y llaw arall gallant gymryd rhan mewn amrediad eang o weithgareddau trwy gydol yr wythnos yn yr ysgol.
Rhoddir gwybodaeth i ddisgyblion yn ystod tymor y Pasg yng ngwasanaethau’r ysgol.

Mae’r gweithgareddau’n cynnwys:-

To The Top
I'r Top